Σε αυτό το ολοήμερο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα γίνουν μηχανικοί για μια μέρα, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη μυστική κατασκευή με τη χρήση, εκτός των άλλων, ηλεκτρομηχανικών βραχιόνων!

Παράλληλα… θα μετεξελιχθούν σε επιτυχημένους κρυπτογράφους, αφού θα πρέπει να ανακαλύψουν, αρχικά, τα κρυμμένα κομμάτια της μυστικής κατασκευής, αποκρυπτογραφώντας μηνύματα που θα τους οδηγούν σε αυτά. Φυσικά, για να πετύχουν τα παραπάνω, θα εξοικειωθούν πρώτα με την έννοια της κρυπτογραφίας και τις εφαρμογές της και θα γνωρίσουν στοιχειώδεις κανόνες μηχανικής και μοντέρνες μεθόδους κατασκευής, όπως αυτές εφαρμόζονται στα σύγχρονα εργαστήρια και τη βιομηχανία.

Σημείωση: Οι γονείς παρακαλούνται να έχουν φροντίσει για το κολατσιό και ένα ελαφρύ γεύμα των παιδιών, τα οποία θα καταναλωθούν στα αντίστοιχα διαλείμματα. Στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου λειτουργεί και κυλικείο.

utl