Ελάτε να γνωρίσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού και δημιουργίας ενός πρωτοτύπου εφαρμογής για web ή κινητά (web/mobile app prototype) από το μηδέν

Αρχικά θα αναλύσουμε τις φάσεις του σχεδιασμού ενός web ή mobile app. Θα ορίσουμε τις προδιαγραφές της εφαρμογής και θα σχεδιάσουμε την αρχική οθόνη (ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει, τι θα κάνουν αυτά και πώς θα συνδέονται μεταξύ τους). Στη συνέχεια, αφού δημιουργήσουμε το πρωτότυπο της εφαρμογής, θα το προγραμματίσουμε με χρήση της πλατφόρμας Thunkable και θα δοκιμάσουμε τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο για να διορθώσουμε πιθανά λάθη.

To εργαστήριο θα φέρει σε επαφή τους μαθητές με έννοιες όπως το UI/UX design (User Interface/User Experience) και τη διαδικασία δημιουργίας πρωτοτύπου (prototyping) με απλό και κατανοητό τρόπο. Επίσης θα γνωρίσουν βασικούς όρους του προγραμματισμού, όπως είναι οι εντολές, οι μεταβλητές, τα datasets και τα data sources.

utl