Οι συμμετέχοντες εισάγονται στις έννοιες του 2d gaming animation μέσα από την δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού τύπου platformer χρησιμοποιώντας τον animator controller του Unity και προγραμματίζοντας σε γλώσσα C#.

Πρόσθετο  υλικό:

Όσοι θέλουν να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με το Unity3d μπορούν να το κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Unity. <https://store.unity.com> 

Award Winning Tutorials from Unity. <https://unity3d.com/learn/tutorials> 

Δωρεάν Tutorial δημιουργίας Videogame διαφόρων δυσκολιών (προτεινόμενα για αρχάριους Space Shooter και Roll a Ball). 

Unity User Manual (2018.3). <https://docs.unity3d.com/Manual/index.html> 

utl