Στο εργαστήριο αυτό θα «βάψουμε» τα πασχαλινά αυγά με «ζωντανή» βαφή, με την τεχνική του  3D Projection Mapping. Αρχικά οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν αυτή την τεχνική όπως και τις εφαρμογές της. Στην συνέχεια μέσω ειδικής εφαρμογής σε iPad, θα επιλέξουν επιφάνειες σε μια κατασκευή από τρισδιάστατα αυγά πάνω στις οποίες  θα προβάλουν βίντεο ή και εικόνες.

Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό και το μόνο όριο είναι η φαντασία του κάθε συμμετέχοντα. 

Πρόσθετο υλικό:

Bandyopadhyay Deepak, Ramesh Raskar, and Henry Fuchs. “Dynamic shader lamps: Painting on movable objects.” Augmented Reality, 2001. Proceedings. IEEE and ACM International Symposium on. IEEE, 2001.

Bimber Oliver, Andreas Emmerling, and Thomas Klemmer. “Embedded entertainment with smart projectors.” Computer 38.1 (2005): 48-55.

Bimber, Oliver [et al.]. “Superimposing pictorial artwork with projected imagery.”ACM SIGGRAPH 2006 Courses. ACM, 2006.

Bimber Oliver, Ramesh Raskar, and Masahiko Inami. Spatial augmented reality. AK Peters, 2005.

Raskar, Ramesh [et al.]. “RFIG: interacting with a self-describing world via photosensing wireless tags and projectors.” ACM Transactions on Graphics (TOG). Vol. 23. No. 3. ACM, 2004.

Raskar, Ramesh [et al.]. “Shader lamps: Animating real objects with image-based illumination.” Proceedings of the 12th Eurographics Workshop on Rendering Techniques. 2001.

Raskar Ramesh, Greg Welch, and Wei-Chao Chen.Table-top spatially-augmented realty: bringing physical models to life with projected imagery.”Augmented Reality, 1999.

Raskar, Ramesh [et al.]. “The office of the future: A unified approach to image-based modeling and spatially immersive displays.” Proceedings of the 25th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. ACM, 1998.

Apparatus and method for projection upon a three-dimensional object. <https://www.google.com/patents/US5325473>

Dynamic Shader Lamps: Painting on Movable Objects (Projection based Augmented Reality). <https://www.youtube.com/watch?v=qfWdMZIo4Cg&feature=youtu.be>

Festival international light festival Moscow. <https://h3oconceptz.com/tag/festival-international-light-festival-moscow/>

Michael Naimark. <http://www.naimark.net/projects/displacements.html>

RFIG: High-precision RFID Location Sensing using Pocket Projector. <https://www.youtube.com/watch?v=MURwa1lWDsY&feature=youtu.be>

ShaderLamps: Original Movie 1998. <https://youtu.be/pDexuUc7r9c>

Shelves-Control - The Ideas Factory - Projection Mapping 3D. <https://www.youtube.com/watch?v=MYC-rznLaTs>

utl