Οι συμμετέχοντες σε αυτό το εργαστήριο καλούνται να ανακαλύψουν το κρυπτογραφημένο μήνυμα στην Πασχαλινή τους κάρτα. Για να το καταφέρουν, μαθαίνουν τον αλγόριθμο Vigenere, στην συνέχεια αποκρυπτογραφούν ένα ηχητικό μήνυμα με τον κώδικα Morse και εισάγονται στον σύγχρονο αλγόριθμο XOR. Τέλος, με την βοήθεια του λογισμικού Cryptool, ανακαλύπτουν το κρυμμένο μήνυμα στην κάρτα.

Πρόσθετο υλικό:


Cormen
T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L.. Introduction to Algorithms. Cambridge: MIT Press, 1990. 

Stallings, William. Κρυπτογραφία και Ασφάλεια δικτύων, αρχές και εφαρμογές. Αθήνα: Ίων, 2012. 

ISBN: 9789605080341 

Menezes A., van Oorschot P., Vanstone S.. Handbook of Applied Cryptography. s.l.: CRC Press, 1996. 

utl