Κατασκευή ενός οχήματος, το οποίο θα κινείται με ηλιακή ενέργεια και θα ακολουθεί την κατεύθυνση του φωτός.

Πώς λειτουργεί ένας φωτοβολταϊκός συλλέκτης; Με ποιον τρόπο μπορούμε να μετατρέψουμε και να αποθηκεύσουμε την ηλιακή ενέργεια; Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια αυτή ώστε να τροφοδοτήσουμε τους κινητήρες ενός ρομπότ;

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές/τριες εξερευνούν τον επιστημονικό κλάδο της Ηλεκτρονικής και μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τα εξαρτήματα της Ηλεκτρονικής και έρχονται σε επαφή με απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εξοικειώνονται με τα βασικά στοιχεία από τα οποία αυτά αποτελούνται και κατασκευάζουν ένα πραγματικό ηλεκτρονικό κύκλωμα πάνω σε διάτρητη πλακέτα (breadboard).

Η πραγματική πρόκληση έρχεται αμέσως μετά και είναι η κατασκευή και η λειτουργία ενός οχήματος-ρομπότ που τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια.

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή των μαθητών/τριών στον τομέα της Ηλεκτρονικής και η ανάδειξη της σύνδεσης μεταξύ Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μηχανολογίας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με την Ηλεκτρονική.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις φυσικές επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Ηλεκτρονική, στην Μηχανολογία και στον σχεδιασμό.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα. 

Εξοπλισμός

Breadboard, αντιστάσεις, καλώδια, πυκνωτές, δίοδοι, τρανζίστορ, φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, κινητήρες.

Πρόσθετο υλικό

κετ