Οι μαθητές παρακολουθούν διαδοχικά δυο εργαστήρια της σειράς Meet the Future. Xωρίζονται σε δύο γκρουπ και κάθε ομάδα παρακολουθεί ξεχωριστά τα προσφερόμενα εργαστήρια:

- Meet the Future: Επαυξημένη πραγματικότητα

- Meet the Future: Αναγνώριση εικόνων

 

utl