Οι μαθητές παρακολουθούν διαδοχικά δυο εργαστήρια της σειράς Meet the Future. Xωρίζονται σε δύο γκρουπ και κάθε ομάδα παρακολουθεί ξεχωριστά τα προσφερόμενα εργαστήρια:

-Meet the Future: Φωνητικές εφαρμογές

-Meet the Future: Επαυξημένη πραγματικότητα

 

utl