Κατασκευή και προγραμματισμός ρομποτικού οχήματος που πλοηγείται αυτόνομα στον χώρο.

Ένα εργαστήριο γνωριμίας με τον κλάδο της Ρομποτικής. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλο μηχανικού: κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ένα πραγματικό ρομπότ.

Το πρώτο βήμα για τη γνωριμία με τον κόσμο της Ρομποτικής αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις βασικές αρχές του κλάδου, καθώς και με τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ρομπότ.

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες προχωρούν στην κατασκευή ενός ρομποτικού οχήματος, μέσω καθορισμένων βημάτων.

Κάθε ομάδα κατασκευάζει και προγραμματίζει το δικό της ρομποτικό όχημα, το οποίο μπορεί να κινείται, να ανιχνεύει ερεθίσματα, να επεξεργάζεται πληροφορίες και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.

Τέλος, οι ομάδες προγραμματίζουν το όχημά τους ώστε να μπορεί να εκτελεί από απλές έως και πιο σύνθετες κινήσεις, όπως να αναγνωρίζει και να αποφεύγει εμπόδια, να αναγνωρίζει χρώματα και να πλοηγείται στον χώρο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με τη Ρομποτική.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις φυσικές επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Μηχανική και στον σχεδιασμό.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική και δημιουργική σκέψη.

Εξοπλισμός

Πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO Mindstorms EV3.

Πρόσθετο υλικό

 1. https://education.lego.com/en-us
 2. Λογισμικό: https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software
 3. Δραστηριότητες - Κατασκευές - Ιδέες: https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/curriculum, http://ev3lessons.com/en/RobotDesigns.html, https://stem.edu.gr/wp-content/uploads/2010/06/EV3-book-intro.pdfhttp://icsdweb.aegean.gr/edurobots/index.php/sample-levels
 4. Πρόγραμμα σχεδίασης κατασκευών: https://www.lego.com/en-us/ldd
 5. Βιβλία:
  - The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book: 181 Simple Machines and Clever Contraptions,Yoshihito Isogawa, Kindle Edition, 2014 (ISBN: 1593276001)
  - The Art Of Lego Mindstorms Ev3 Programming, Griffin Terry, Kindle Edition, 2014 (ISBN: 1593275684)
  - Εισαγωγή στη ρομποτική με Lego Mindstorms, Τσαγκάρης Απόστολος, Ιδιωτική έκδοση, 2016 (ISBN: 9789609384889)
  - Εκπαιδευτική ρομποτική: Κατασκευάζω και προγραμματίζω με το EV3, Παλιούρας Αριστείδης, Φυλάτος, 2015 (ISBN: 9786185123987)
  - Βασικές αρχές Ρομποτικής, Maja J Mataric, Κλειδάριθμος, 2010 (ISBN: 9789604613540)

κετ