Οι μαθητές παρακολουθούν διαδοχικά δυο εργαστήρια της σειράς Mobile App. Xωρίζονται σε δύο γκρουπ και κάθε ομάδα παρακολουθεί ξεχωριστά τα προσφερόμενα εργαστήρια:

- Mobile App: UI/UX design

- Mobile App Prototyping

 

utl