ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Online για σχολεία

Εξ αποστάσεως, με παρουσία των μαθητών μέσω χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στη διαδικτυακή επίδειξη πειραμάτων, από το σχολείο τους, με την χρήση ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι online επιδείξεις πειραμάτων λαμβάνουν χώρα ζωντανά με την μορφή τηλεδιασκέψεων, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

κετ