Οι μαθητές περιηγούνται στον χώρο και αλληλεπιδρούν με τα εκθέματα ακολουθώντας απλές οδηγίες, με στόχο να εξοικειωθούν με βασικές επιστημονικές αρχές και μαθηματικές έννοιες, να γνωρίσουν σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και νέες τεχνολογίες, να κατανοήσουν περίπλοκες έννοιες με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο, να ενισχυθεί η διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση και να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

Καλέστε μας στο 210-9469641 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30-16:30, για να σχεδιάσουμε μαζί την επίσκεψη της σχολικής ομάδας σας!